Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Phiên họp kỹ thuật về Tài khoản vệ tinh Du lịch cấp tỉnh tại Hạ Long

 
Ngày 24/3/2016, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra phiên họp kỹ thuật về xây dựng Tài khoản vệ tinh Du lịch cấp tỉnh cho Quảng Ninh.

Công tác thống kê vẫn là một vấn đề lớn của ngành Du lịch hiện nay. Hệ thống 10 tài khoản vệ tinh cấp quốc gia đã được Tổng cục Du lịch xây dựng từ năm 2008.

Đây là lần đầu tiên, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU-ESRT, hệ thống tài khoản vệ tinh cấp tỉnh được triển khai thí điểm và địa phương đầu tiên sẽ là tỉnh Quảng Ninh. Nếu làm được việc này, Quảng Ninh sẽ có được cơ sở tốt cho việc hoạch định chiến lược phát triển và đầu tư du lịch.Với 4 bảng tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh, chúng ta có thể xác định được 3 chỉ tiêu quan trọng:
doanh thu từ du lịch, đóng góp của du lịch trong tổng sản phẩm quốc nội của địa phương và tổng số việc làm trong ngành Du lịch.

Sau Quảng Ninh, các thông tin kỹ thuật sẽ được tổng kết thành tài liệu hướng dẫn chung cho các địa phương khác trong cả nước.
Tin đưa ngày: 24/03/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch