Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Áp dụng tiêu chuẩn VTOS trong lĩnh vực Khách sạn

 
Ngày 5/4/2016, tại khách sạn Rex, TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Khách sạn Việt Nam phối hợp với Dự án EU-ESRT tổ chức “Hội nghị áp dụng tiêu chuẩn VTOS trong lĩnh vực khách sạn”.

Hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm và định hướng trong việc áp dụng tiêu chuẩn VTOS tại các cơ sở lưu trú du lịch, đồng thời chia sẻ về những khó khăn, thách thức của hoạt động kinh doanh khách sạn ở Việt Nam trong bối cảnh mới và đề ra các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS - Vietnam Tourism Occupational Skills Standards) được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam xây dựng trong khuôn khổ Dự án Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ và đã được Lãnh đạo Tổng cục Du lịch phê duyệt năm 2013 với 13 nghề, trong đó có 9 nghề thuộc lĩnh vực lưu trú du lịch.


Sau một thời gian áp dụng tiêu chuẩn VTOS nói trên vào thực tiễn tại các cơ sở lưu trú du lịch và được đánh giá thông qua hệ thống của Hội đồng Cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch Việt Nam (VTCB), đến năm 2013, bộ tiêu chuẩn phiên bản mới do các chuyên gia của Dự án ESRT hỗ trợ xây dựng đã được Lãnh đạo Tổng cục Du lịch phê duyệt. Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam VTOS phiên bản mới có 6 nghề (thay cho 13 nghề trước đây), trong đó có 4 nghề thuộc lĩnh vực lưu trú du lịch và bộ tiêu chuẩn cũng được xây dựng mở rộng cho bốn lĩnh vực nghề chuyên biệt đáp ứng các nhu cầu cao của ngành, trong đó có 2 nghề thuộc lĩnh vực lưu trú du lịch.

Tiêu chuẩn VTOS là thước đo để đánh giá kỹ năng nghề của nhân viên, người lao động thông qua các kỳ thẩm định VTOS được Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch (VTCB) tiến hành trên toàn quốc, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành Du lịch Việt Nam.
Tin đưa ngày: 05/04/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch