Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Báo cáo kết quả Chương trình đánh giá thử nghiệm năng lực nghề Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS 2013

 
Ngày 7/4/2016 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng cục Du lịch, Dự án EU-ESRT đã tổ chức hội thảo “Báo cáo kết quả chương trình đánh giá thử nghiệm năng lực nghề Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS 2013”.

Các nội dung chủ yếu của Hội thảo giúp đưa ra một cái nhìn tổng quan về hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU-ESRT về Giáo dục và Đào tạo nghề, trọng tâm chính là việc xây dựng Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS 2013) và triển khai áp dụng trong đào tạo nghề Du lịch.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh vai trò của nhiệm vụ giáo dục và đào tạo nghề du lịch trong việc hội nhập mạnh mẽ về du lịch trong khu vực ASEAN và thế giới.


Theo ông Siêu, đào tạo kỹ năng có mối liên hệ trực tiếp với chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ hay chính là chất lượng nguồn nhân lực du lịch là một trong những tác nhân chính tạo nên một ngành Du lịch có khả năng cạnh tranh, đáp ứng thực tiễn phát triển du lịch nhanh chóng của Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức nhằm báo cáo các kết quả mà Dự án EU-ESRT đã đạt được sau khi hoàn thành một loạt chương trình đánh giá bậc 1 và 2 cho nghề Lễ tân và Phục vụ Buồng theo Tiêu  chuẩn VTOS 2013 tại Hà Nội, Kiên Giang và Huế từ đầu năm 2016 đến nay.


Tại hội thảo, ông Vũ Quốc Trí, Giám đốc Dự án EU-ESRT đã trình bày tổng quan hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU tại Hợp phần 3 về Giáo dục và đào tạo nghề. Dự án EU-ESRT đã triển khai nhiều hoạt động để phát triển hệ thống VTOS, bao gồm các tiêu chuẩn VTOS được cập nhật và mở rộng, tích hợp các nội dung về du lịch có trách nhiệm, xây dựng tiêu chuẩn VTOS phù hợp với thỏa thuận MRA-TP của ASEAN (Tăng cường năng lực thực hiện MRA-TP), tăng cường thể chế của Hội đồng VTCB, củng cố việc áp dụng VTOS vào các trường du lịch mới tạo điều kiện tiếp cận với việc thẩm định để cấp chứng chỉ VTOS cho các nhóm đối tượng bị thiệt thòi (Đào tạo cho các vùng du lịch có tác động lớn đến giảm nghèo).

Ông Hoàng Quốc Việt đã thay mặt nhóm Chuyên gia đánh giá của Dự án báo cáo tổng hợp kết quả chương trình Đánh giá thử nghiệm nghề theo tiêu chuẩn VTOS 2013. Sau khi đã triển khai thử nghiệm tại Hà Nội, Kiên Giang và Huế, đã có 74 thí sinh được đánh giá ở cả hai nghề. Ông Việt cho biết mô hình đánh giá tuy mới được xây dựng và thực hiện thí điểm nhưng đều được các bên đánh giá tốt, đề xuất tiếp tục phát triển mô hình này trong tương lai.


Để duy trì tính bền vững các kết quả đã đạt được, các chuyên gia của Dự án EU-ESRT đã có một loạt đề xuất, bao gồm việc khuyến nghị đưa 6 tiêu chuẩn nghề du lịch VTOS được các cơ quan hữu quan chính thức thông qua để trở thành các Tiêu chuẩn Quốc gia, sớm thành lập Hội đồng cấp Chứng chỉ Du lịch Quốc gia để làm việc với các doanh nghiệp nhằm xây dựng các tiêu chuẩn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia và việc cấp chứng chỉ (đảm bảo công nhận các chứng chỉ học trước đây). Ngoài ra, Dự án cũng đề xuất bàn giao các tài liệu tập huấn của dự án EU-ESRT cho các trường cao đẳng, đại học cũng như các vụ chức năng của Tổng cục Du lịch.
Tin đưa ngày: 08/04/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch