Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Hỗ trợ của Dự án ESRT với VTCB

 
Hội đồng VTCB được xác định là đơn vị có vai trò đặc biệt quan trọng trong Hợp phần 3 (Giáo dục và đào tạo nghề) của Dự án ESRT. Dự án sẽ hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng VTCB để triển khai hợp phần này, đặc biệt là trong việc phát triển hệ thống Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS).

Trong kế hoạch hoạt động của mình, Dự án ESRT dành riêng hoạt động 3.2 trong Hợp phần 3 để hỗ trợ VTCB trong đó tập trung vào công tác nâng cao năng lực cho các thành viên Hội đồng cũng như nhân viên của VTCB; cung cấp chuyên gia quốc tế giúp VTCB xây dựng kế hoạch hành động bền vững để có được vị trí pháp lý chính thức  và các giải pháp bền vững về tài chính hoạt động của Hội đồng.

 

Dự án ESRT tiếp tục phối hợp và thông qua Hội đồng VTCB để triển khai mở rộng hệ thống VTOS, tái khởi động lại các hoạt động đào tạo và thẩm định VTOS trên nền tảng sử dụng đội ngũ Đào tạo viên, Giảng viên và Thẩm định viên VTOS của Dự án Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam trước đây đã đào tạo và được VTCB chính thức công nhận.

 

Với độ bao phủ rộng của Dự án ESRT với mục tiêu phát triển du lịch có trách nhiệm và ưu tiên hơn ở các vùng khó khăn, cộng đồng thiểu số, Dự án ESRT cũng phối hợp cùng VTCB triển khai các hoạt động đào tạo và đánh giá nghề cho các lao động ở những vùng khó khăn, những cộng đồng còn thiệt thòi và chưa được tiếp cận với hệ thống VTOS. Bên cạnh đó, Dự án ESRT cũng đóng vai trò điều phối các nhà tài trợ và tổ chức khác triển khai các hoạt động liên quan với sự tham gia của Hội đồng VTCB.
Tin đưa ngày: 23/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch