Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Sắp thành lập chi hội VTOS đầu tiên tại Quảng Ninh

 
Ngày 4/6/2016 tới đây tại Quảng Ninh, Đại hội thành lập chi hội VTOS đầu tiên sẽ diễn ra. Đây là thành quả được gây dựng nên từ mô hình đào tạo của Dự án EU-ESRT trong thời gian qua.

Hoạt động đào tạo theo VTOS là một hoạt động quan trọng trong chương trình phát triển Du lịch có trách nhiệm của Dự án. Ở Quảng Ninh nói chung và ở Hạ Long nói riêng, hoạt động này đã được chính thức triển khai sau khi Thỏa thuận hợp tác phát triển Du lịch có trách nhiệm tại Quảng Ninh được ký giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh với Ban Quản lý Dự án EU-ESRT vào tháng 10/2012.

Từ đó đến nay, hoạt động này đã được triển khai theo nhiều nội dung đào tạo khác nhau như Quản lý cơ sở dịch vụ, Quản lý khách sạn, Phục vụ trên tàu thủy du lịch, Thuyết minh du lịch, Marketing Du lịch có trách nhiệm, Vận hành Trung tâm Thông tin Du lịch, Đào tạo đào tạo viên. Ngoài ra, hàng chục lượt giảng viên, giáo viên của trường Đại học Hạ Long cũng đã được tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ tập trung tại Hà Nội. Tính đến nay đã có hơn 250 lượt học viên tham dự các khóa đào tạo theo VTOS của Dự án và là một trong những địa phương có số lượng thành viên VTOS đông đảo nhất.

Với sự đồng thuận của tất cả các học viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, dưới sự hướng dẫn của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh và sự chỉ đạo sát sao của Sở Du lịch Quảng Ninh, Chi hội VTOS Quảng Ninh sẽ chính thức được ra mắt. Đây sẽ bước khởi đầu quan trọng cho việc phát triển hệ thống VTOS và là điển hình cho phong trào phát triển VTOS trong cả nước.

 
Tin đưa ngày: 01/06/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch