Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Tập huấn Quản lý Du lịch có trách nhiệm cho 63 cán bộ

 
63 học viên là cán bộ quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch trên cả nước đã được Dự án EU-ESRT tập huấn về Quản lý Du lịch có trách nhiệm.

Hai khóa tập huấn, mỗi khóa kéo dài 5 ngày, với sự hướng dẫn của chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm từ Cộng hòa Áo, Florian Sengstschmid, đã được Dự án tổ chức tại thành phố Hạ Long (cho học viên ở khu vực miền Bắc) từ ngày 13 - 17/6/2016 và thành phố Đà Lạt (khu vực miền Nam) từ ngày 20 - 24/6/2016.

Nội dung của khóa tập huấn nhằm giúp cho cán bộ quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương và địa phương bổ sung kiến thức và kỹ năng thực tiễn về công tác quản lý du lịch gắn kết với nguyên tắc du lịch có trách nhiệm, thông qua các thực hành tốt, các điển hình tốt về quản lý du lịch tại các điểm đến trên thế giới và trong nước.Các vấn đề được tập trung giải quyết gồm: nhu cầu phát triển điểm đến và vai trò của các bên liên quan; xác định và xây dựng sản phẩm du lịch; phương pháp tiếp cận xây dựng thương hiệu; xác định chiến lược, lập và triển khai kế hoạch phát triển du lịch mang tính bền vững và tạo ra những trải nghiệm du lịch có trách nhiệm. Sau khóa tập huấn, các cán bộ này có thể vận dụng ngay những kiến thức thu được vào công việc hàng ngày tại địa phương.

Bà Mary McKeon, Trưởng nhóm Tư vấn của Dự án EU-ESRT cho biết, “Qua các lớp tập huấn này, Dự án EU sẽ góp phần thúc đẩy du lịch có trách nhiệm được thực hiện rộng rãi trong nước, đồng thời phát triển nhân lực du lịch có tay nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam”.


 
Tin đưa ngày: 20/06/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch