Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TIN TỨC

Bản dịch Luật Du lịch một số quốc gia trên thế giới

 
Nhằm hỗ trợ Tổng cục Du lịch xây dựng các đề xuất nhằm sửa đổi Luật Du lịch, các chuyên gia Dự án EU-ESRT đã dịch Bộ Luật Du lịch/Luật Du lịch của một số quốc gia trên thế giới.

Đây là một trong số những hoạt động quan trọng nằm trong hợp phần “Hỗ trợ Chính sách và Tăng cường Thể chế” của Dự án, hướng tới đáp ứng các yêu cầu trong quá trình phát triển và hội nhập nhanh chóng của ngành Du lịch nhưng vẫn bảo tồn được các giá trị về thiên nhiên, văn hóa cũng như các nguồn lực khác. Bộ luật Du lịch/Luật Du lịch của 6 quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã được lựa chọn bao gồm Singapore, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Australia, Campuchia. Đây được xem là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích với những tiêu chuẩn quốc tế hiện hành cùng những bài học điển hình liên quan đến Du lịch có trách nhiệm.

Để tham khảo bản dịch Luật Du lịch của các quốc gia nói trên, vui lòng tải về theo các đường link sau:

http://esrt.vn/upload/Tonghopbandichluat6nuoc_EN.zip

http://esrt.vn/upload/Tonghopbandichluat6nuoc_VN.zip
Tin đưa ngày: 28/06/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch