Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Ký kết hợp tác phát triển du lịch có trách nhiệm tại vịnh Hạ Long

 
Ngày 18/10, tại TP Hạ Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, Ban Quản lý dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do Liên minh Châu Âu tài trợ (Dự án EU) đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ phát triển du lịch có trách nhiệm tại vịnh Hạ Long.

Đây là hoạt động nằm trong dự án“Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” giai đoạn  2011-2015 do Liên minh Châu Âu tài trợ cho Chính phủ Việt Nam với tổng giá trị 11 triệu Euro.
 
Theo nội dung ký kết, Dự án EU sẽ cử các chuyên gia trong nước và quốc tế hỗ trợ quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hạ Long đến năm  2020; hỗ trợ chương trình tổng thể “Kế hoạch quản lý điểm đến” và chương trình đào tạo du lịch. Cụ thể, dự án EU sẽ đóng góp ý kiến xây dựng cho dự thảo quy hoạch; tiến hành điều tra nghiên cứu nhu cầu của khách du lịch tại Hạ Long từ đó đưa ra những đề xuất xây dựng các sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long có trách nhiệm với môi trường và xã hội; tư vấn thiết kế và đào tạo đội ngũ nhân viên của trung tâm thông tin du lịch Hạ Long; hỗ trợ cơ chế đa thành phần trong hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch. Bên cạnh đó Dự án EU sẽ hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, Ban quản lý vịnh Hạ Long; đội ngũ nhân viên phục vụ trên tàu du lịch; tổ chức các khóa đào tạo về thuyết minh viên du lịch…
 
Ngay sau lễ ký kết, 2 bên đã có cuộc trao đổi và làm rõ thêm một số vấn đề về phát triển du lịch tại Hạ Long./.


http://www.dulichvn.org.vn
Tin đưa ngày: 20/10/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch