Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Hội thảo “Xây dựng Chính sách Du lịch có Trách nhiệm

 
Ngày 13/08/2013, hơn 50 đại biểu của ngành du lịch đã tham dự hội thảo “Xây dựng Chính sách Du lịch có Trách nhiệm” do Dự án EU) tổ chức. Hội thảo được thiết kế nhằm thu thập những ý kiến đóng góp để xây dựng Chính sách Du lịch có Trách nhiệm cho ngành du lịch Việt Nam.

Việt Nam hiện không còn là một điểm đến mới nổi. Ngành du lịch Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức của một điểm đến đang trưởng thành trong bối cảnh thị trường có tính cạnh tranh cao. Việc thông qua cách tiếp cận Du lịch có Trách nhiệm tại thời điểm này là một quyết định chiến lược sẽ giúp hướng sự phát triển của ngành tới một tương lai có khả năng cạnh tranh, bền vững và mang lại lợi nhuận.

 

Sự tham gia của các chủ thể trong ngành du lịch là yếu tố trọng tâm của việc phát triển Du lịch có Trách nhiệm, dù ở cấp độ địa phương, điểm đến hay ở tầm quốc gia. Chính sách Du lịch có Trách nhiệm được xác định là có chức năng như một công cụ để biến các mục tiêu về du lịch bền vững trở thành hiện thực.

 

Để đạt được điều này, chính sách cần được sự ủng hộ của các chủ thể trong ngành du lịch, là những người chịu tác động của chính sách, đồng thời cũng chính là những người sẽ chịu trách nhiệm áp dụng nó trong hành động của mình.

 

Dự án EU hướng tới việc đưa Du lịch có Trách nhiệm thành nền tảng cho toàn bộ các hoạt động quy hoạch, quản lý và hành động của ngành du lịch. Tổng cục Du lịch cùng Dự án EU đã tổ chức nhiều hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm với sự tham gia của các đại biểu từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan khác.

 

Những diễn đàn nói trên đã mở ra kênh trao đổi giữa các chủ thể nhằm vượt qua các thách thức bao gồm việc hỗ trợ thêm cho việc phát triển du lịch bền vững và giúp họ cách để gánh vác trách nhiệm gắn với vai trò của mình. Qua tiến trình này, Chính sách Du lịch có Trách nhiệm đã được xác định là cần thiết để cung cấp một khung và nền tảng cho các nguyên tắc, hướng dẫn và đường lối hành động, để có những kết quả bền vững hơn trong ngắn hạn cũng như dài hạn.


CHÍNH SÁCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Chính sách Du lịch có Trách nhiệm được dựa trên Chiến lược Quốc gia về Phát triển Du lịch, bao gồm những điển hình tốt trên toàn thế giới cùng đóng góp rộng rãi của các chủ thể. Sự tham gia của các chủ thể trong ngành giúp xác định rõ các hành động chiến lược và ưu tiên cần thiết để có các hoạt động ưu tiên và thiết thực, có thể được thực hiện nhằm đạt được kết quả hữu hình trong ngắn hạn lẫn dài hạn. 

Chính sách Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam sẽ khuyến nghị các hành động mà các chủ thể có thể thực hiện để đóng vai trò tích cực trong việc tạo ra một ngành du lịch hiệu quả, có sức cạnh tranh, mang lại nhiều lợi nhuận và bền vững hơn.


Chính sách Du lịch có Trách nhiệm bao gồm sáu nội dung chủ chốt phản ánh những lĩnh vực cần chú ý chính. Mỗi nội dung gắn kèm phần định nghĩa giải thích để làm rõ mục đích cần đạt được đối với nội dung đó. Với mỗi nội dung lại có một số các lĩnh vực hành động và điểm hành động, mô tả những điều cần thực hiện để đạt được kết quả thực tế. Thêm nữa, chính sách đề xuất trách nhiệm của các chủ thể và các hướng tiếp cận để thiết lập các điểm hành động.

Bằng việc thu hút những ý kiến đóng góp từ các đại biểu trong hội thảo, Dự án EU sẽ giúp đảm bảo Chính sách Du lịch có Trách nhiệm sẽ phản ánh những ưu tiên và thực tế để các chủ thể có thể đảm nhận vai trò tích cực trong việc tạo ra những kết quả hữu hình trong tiến trình phát triển du lịch bền vững.

 

 

 

 
Tin đưa ngày: 14/08/2013
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch