Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Bình đẳng giới trong Du lịch

 
Du lịch có khả năng tạo ra các cơ hội việc làm cho những người có hoàn cảnh, năng lực và kỹ năng khác nhau. Để phát huy các kỹ năng còn tiềm tàng trong bất kỳ xã hội nào, du lịch cần phải tìm cách thu hút người tài từ tất cả các cộng đồng dân cư, đặc biệt là những cộng đồng chưa được tham gia đầy đủ vào đội ngũ lao động hiện nay.

Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã đạt được một số tiến bộ đáng kể, đặc biệt về giáo dục. Tỷ lệ học sinh nữ so với học sinh nam ở cấp trung học cơ sở đã tăng từ 86% trong năm 1993 lên 94.5% năm 2003. Các trường cao đẳng và đại học cũng có mức tăng tương tự. Số lượng nữ đại biểu quốc hội được bầu chọn chiếm khoảng 27.3%, là một trong những nước Châu Á có tỷ lệ nữ cao nhất trong quốc hội. Việc đăng ký tên cả hai vợ chồng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã trở nên phổ biến hơn, đảm bảo phụ nữ được tiếp cận các quỹ tín dụng. Bạo lực gia đình đã được hạn chế cùng với vị thế của người phụ nữ được nâng cao hơn trong gia đình và xã hội.

 

Mặc dù có các tiến bộ vượt bậc trong bình đẳng giới, hiện vẫn tồn tại khoảng cách chênh lệch trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và các cơ hội về giáo dục và chăm sóc y tế. Tảo hôn, kỳ thị giới, bạc đãi phụ nữ, lạm dụng tình dục nữ, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em vv... - các vấn đề xã hội và vi phạm quyền bình đẳng và tôn trọng nhân phẩm của phụ nữ - vẫn chưa được giải quyết hiệu quả. Các mục tiêu về tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới chưa được các cấp các ngành quan tâm đầy đủ.

 

Du lịch có khả năng tạo ra các cơ hội việc làm cho những người có hoàn cảnh, năng lực và kỹ năng khác nhau. Để phát huy các kỹ năng còn tiềm tàng trong bất kỳ xã hội nào, du lịch cần phải tìm cách thu hút người tài từ tất cả các cộng đồng dân cư, đặc biệt là những cộng đồng chưa được tham gia đầy đủ vào đội ngũ lao động hiện nay. Trong bối cảnh thị trường lao động Việt Nam hiện nay, phụ nữ đặc biệt xứng đáng được quan tâm đặc biệt ở cấp chiến lược.

 

Ngành Du lịch là nguồn tạo công ăn việc làm đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ. Ngày càng có nhiều phụ nữ có việc làm trong ngành Du lịch trong các nghề truyền thống và không truyền thống do sự cuốn hút của môi trường làm việc sạch sẽ và dễ chịu, điều kiện làm việc tương đối tốt và giờ giấc làm việc linh hoạt.

 

Tỷ lệ phụ nữ làm việc tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở dịch vụ du lịch cao hơn so với lực lượng lao động nói chung ở mức 56% (theo Chương trình Phát triển Nhân lực Du lịch đến năm 2015 của Tổng cục Du lịch), bởi sẵn có một môi trường thuận lợi cho phép phụ nữ được bình đẳng tham gia vào các doanh nghiệp khách sạn và du lịch Việt Nam. Đặc biệt, vì có các công việc liên quan gián tiếp đến du lịch, ngành du lịch nói chung luôn sẵn có các cơ hội nghề nghiệp đáng kể cho phụ nữ. Vào thời điểm nông nhàn, việc tạo ra các cơ hội việc làm cho phụ nữ, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, là rất quan trọng.

 

Dự án ESRT dự kiến thông qua các sáng kiến du lịch cộng đồng và vì người nghèo sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới việc tạo ra các cơ hội cho phụ nữ ở các cộng động nông thôn, nâng cao các kỹ năng, công ăn việc làm và khả năng thu nhập cho phụ nữ, giúp cho ngày càng có nhiều phụ nữ tự chủ được tương lai của chính mình.

 

Dự án ESRT sẽ thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào tất cả các hoạt động đào tạo, đảm bảo ít nhất 50% đối tượng tham gia là phụ nữ. Dự án cũng sẽ nâng cao nhận thức trong các doanh nghiệp và du khách về nguy cơ bóc lột phụ nữ. Dự án cũng sẽ hỗ trợ các các biện pháp đối phó với thực tiễn này.

 

Dự án ESRT cũng sẽ sử dụng ít nhất 50% lao động nữ và sẽ tích cực khuyến khích ký hợp đồng với các nữ đào tạo viên, các nữ chuyên gia và nữ cố vấn kinh doanh. Thêm nữa, một phân tích toàn diện về giới là nhu cầu cấp thiết đối với việc triển khai Dự án. Dự án ESRT sẽ tiến hành phân tích về giới để đảm bảo hoạt động của Dự án khi có thể sẽ bao hàm cả các vấn đề về giới. Khía cạnh quan trọng của việc phân tích về giới này là cân nhắc các nhu cầu và lợi ích lâu dài của phụ nữ. Lợi ích lâu dài quan trọng hơn rất nhiều so với nhu cầu cơ bản để tồn tại. Chúng tồn tại lâu dài và thể hiện nhu cầu được bình quyền bình đẳng và loại trừ mọi hình thức áp bức. Đối với phụ nữ, vấn đề này đòi hỏi họ phải được tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực và cơ hội để tăng cường quyền lực tương đối trong xã hội cũng như để kiểm soát được tốt hơn cuộc sống của họ.
Tin đưa ngày: 11/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch