Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Nhãn Xanh ASEAN

 
(VTR) - Tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN đã được các nước thành viên ASEAN xây dựng từ năm 2006 và công bố trong hai thời điểm. Lần thứ nhất tại Thái Lan vào năm 2008 và lần thứ hai tại Brunei vào năm 2012.

Vừa qua, 10 nước ASEAN (Brunei, Campuchia,  Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) đã thống nhất xây dựng các Tiêu chuẩn chất lượng ASEAN, đưa ra các yêu cầu cơ bản và khung quy định đối với sản phẩm dịch vụ du lịch và hướng dẫn nâng cao chất lượng ngành Du lịch ASEAN, nhằm xây dựng ASEAN thành một điểm đến du lịch có chất lượng cao với tên gọi “điểm đến chung có chất lượng” (“A Quality Single Destination”). Trong đó, tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN đã được chỉnh sửa và thông qua để áp dụng chính thức.

Các nước thành viên ASEAN đã thống nhất soạn thảo một tài liệu hướng dẫn cụ thể cách thức, quy trình đánh giá theo các tiêu chí của Tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN, làm căn cứ để các cơ sở lưu trú du lịch tự đánh giá và các tổ chức cấp chứng nhận áp dụng triển khai, đồng thời giúp các đơn vị tư vấn, chủ doanh nghiệp và những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch nghiên cứu thực hiện. Sách hướng dẫn gồm 11 phần, gồm các mục kế hoạch quản l‎ý môi trường, mua sắm xanh, quản trị nhân lực và các hoạt động quản lý môi trường. Các tiêu chí đánh giá bao gồm: 11 nhóm tiêu chí, 30 mục và 80 tiêu chí cụ thể.

Cách đánh giá: sử dụng mức điểm 0 - 1 (0: không đạt và 1: đạt) đối với từng tiêu chí. Tổng số điểm các nhóm tiêu chí sẽ là điểm số của đơn vị.

 

Số điểm của mỗi nhóm tiêu chí phải đạt trên 50% điểm tối đa của nhóm tiêu chí đó và tổng số điểm phải đạt ít nhất 60% điểm tối đa  mới được coi là đạt yêu cầu.

 

Cụ thể như sau:

 

 Nhóm tiêu chí

Điểm tối đa

Điểm tối thiểu (50%)

1. Chính sách môi trường và hoạt động vận hành của khách sạn

11

6

2. Sử dụng sản phẩm xanh

5

3

3. Hợp tác với cộng đồng và các tổ chức chức ở địa phương

9

5

4. Phát triển nguồn nhân lực

3

2

5. Quản l‎ý chất thải rắn

8

4

6. Sử dụng năng lượng hiệu quả

6

3

7. Sử dụng nước hiệu quả và chất lượng nước

12

6

8. Quản l‎ý không khí (trong nhà và ngoài trời)

4

2

9. Kiểm soát tiếng ồn

2

1

10. Quản l‎ý và Xử lý nước thải

10

5

11. Quản lý hóa chất và chất thải độc hại

10

5


Tổng số điểm và tiêu chí cần đạt để được cấp chứng nhận:

Mức đạt

Khoảng điểm

Tỷ lệ phần trăm

Không được cấp chứng nhận

0 – 47

Dưới 60%

được cấp chứng nhận

Từ 48 trở lên

Từ 60% trở lên


Quy trình cấp chứng nhận: Đơn đề nghị của cơ sở lưu trú du lịch; Thông báo ngày đi đánh giá; Lên lịch trình; Đánh giá tại cơ sở lưu trú du lịch (Danh mục đánh giá biên bản); Báo cáo đánh giá; Xem xét, thu thập‎ kiến để quyết định; Ban hành chứng nhận; Chứng nhận

 

Các khách sạn của Việt Nam đã và sẽ là những đơn vị đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường của ngành Du lịch Việt Nam. Giai đoạn năm 2013 - 2014, Việt Nam có 10 cơ sở lưu trú du lịch của 6 tỉnh/thành phố được trao tặng danh hiệu “Khách sạn xanh ASEAN”. Đây là những khách sạn tiêu biểu, đã được trao Chứng nhận Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh cấp độ 4 hoặc 5 (4 - 5 Bông sen xanh).

 

Lễ trao Chứng nhận cho 10 khách sạn Việt Nam đạt danh hiệu Khách sạn Xanh ASEAN được tổ chức tại Hội chợ VITM 2014, thể hiện sự hội nhập sâu rộng của ngành Du lịch Việt Nam nói chung và các cơ sở lưu trú Du lịch Việt Nam nói riêng trong khu vực ASEAN, đặc biệt trong các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.Tạp chí Du lịch
Tin đưa ngày: 10/04/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch