Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Triển khai chuỗi các Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm

 
Ngày 8/6/2014, khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng đầu tiên do Dự án EU tổ chức đã diễn ra tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.Khóa tập huấn đã thu hút được sự tham gia của 50 học viên, trong đó chủ yếu là cán bộ huyện, xã của huyện Thanh Thủy, các địa phương lân cận như huyện Thanh Sơn, huyện Tam Nông. Ngoài ra, đại diện của một số hộ kinh doanh trong khu vực cũng tham gia khóa tập huấn.Khóa tập huấn đã giới thiệu cho cộng đồng những nét khái quát nhất về Du lịch có trách nhiệm cũng như những lợi ích từ việc triển khai Du lịch có trách nhiệm. Bên cạnh đó, Dự án cũng đưa ra những nội dung giúp cộng đồng hành động “có trách nhiệm” hơn trong Du lịch, bao gồm:

- Phát triển sản phẩm Du lịch có trách nhiệm, có lợi ích kinh tế

- Bảo vệ môi trường và cộng đồng địa phương

- Thúc đẩy sự tham gia và hỗ trợ trong Du lịch có trách nhiệm

- Phát triển lực lượng lao động có kĩ năng tại địa phương

- Giám sát đánh giá tác động bền vững dựa vào cộng đồng.Chuỗi khóa tập huấn Du lịch có trách nhiệm sẽ hướng tới ba nhóm đối tượng: cộng đồng địa phương, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành. Theo kế hoạch, trong tháng 6, Dự án EU sẽ tiếp tục triển khai hoạt động này tại khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, Hạ Long và Đà Nẵng.

Tham khảo thêm thông tin về các Khóa tập huấn Du lịch có trách nhiệm do Dự án EU tổ chức tại:

Nội dung các khóa tập huấn Du lịch có trách nhiệm
Tin đưa ngày: 09/06/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch