Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng tại Hùng Lô, Phú Thọ

 
Ngày 9/6/2014, khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng do Dự án EU tổ chức tiếp tục diễn ra tại Nhà văn hóa xã Hùng Lô, tỉnh Phú Thọ.

Hoạt động này của Dự án EU là bước tiếp nối của hoạt động tài trợ trang thiết bị cho nhà văn hóa xã Hùng Lô mà Dự án vừa thực hiện trước đó. Thông qua chuỗi hoạt động này, Dự án EU nhằm mục đích hỗ trợ nâng cao kĩ năng nghề du lịch cho cộng đồng địa phương, hướng tới phát triển du lịch có trách nhiệm một cách bền vững.

Dưới đây là một số hoạt động trong khóa tập huấn:

Toàn cảnh khóa tập huấnHọc viên tích cực tham gia cùng giảng viênCác học viên trình bày hát xoan như một ví dụ về tiềm năng sản phẩm du lịchLàm việc nhómTham khảo thêm thông tin về các Khóa tập huấn Du lịch có trách nhiệm do Dự án EU tổ chức tại:

Nội dung các khóa tập huấn Du lịch có trách nhiệm
Tin đưa ngày: 09/06/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch