Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Tổ chức Quản lý Điểm đến (Destination Management Organisation - DMO)

 
Dự án ESRT hỗ trợ sự hợp tác của các tỉnh và các doanh nghiệp tư nhân để cùng nhau xây dựng các vấn đề về quản lý tiếp thị điểm đến ở cấp độ vùng và liên tỉnh.

Thuật ngữ Quản lý điểm đến được hiểu là quản lý chiến lược và tiếp thị các điểm đến du lịch. Trong phạm vi này, điểm đến được xem như một đơn vị riêng biệt có cạnh tranh thị trường, cạnh tranh với các điểm đến khác.


Nhiệm vụ của quản lý điểm đến là thông qua hợp tác giữa các nhà cung cấp dịch vụ, để đảm bảo chuỗi dịch vụ liên tục trong những điểm đến và tiếp thị (ví dụ như dịch vụ lưu trú, các nhà cung cấp dịch vụ giải trí cũng như một số điểm tham quan trong vùng). Điều này nên được thực hiện mà không chịu sự ảnh hưởng của chính trị và của các doanh nghiệp tư nhân, để các điểm đến phát triển một chiến lược riêng biệt. Trong thực tế, điều này là khó vì ảnh hưởng của chính trị vào sự phát triển của du lịch thường do sự phụ thuộc tài chính của Tổ chức Quản lý Điểm đến vẫn còn rất cao và ý kiến riêng của các công ty thường gây ảnh hưởng đến quyền điều khiển điểm đến. Một mục tiêu của quản lý điểm đến là việc loại bỏ các xung đột về lợi ích của nhà cung cấp dịch vụ, vì họ thường tự coi mình là các đối thủ cạnh tranh.


Quản lý điểm đến nên được thực hiện với hình tam giác của tính bền vững, tức là cần ưu tiên áp dụng một sự cân bằng thích hợp giữa các yếu tố sinh thái, kinh tế và xã hội.


Quản lý điểm đến được thực hiện ở các cấp độ phân cấp khác nhau: cấp độ địa phương / cộng đồng trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ, cấp độ vùng / tỉnh hoặc cấp độ quốc gia (do Tổng cục Du lịch Việt Nam – TCDL quản lý).
Tin đưa ngày: 15/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch