Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Hội thảo triển khai Tập huấn Du lịch có trách nhiệm

 
Nhằm rút kinh nghiệm từ đợt tập huấn đầu tiên về Du lịch có trách nhiệm tại 7 tỉnh Tây Bắc, Đà Nẵng và Hạ Long, đồng thời lấy ý kiến của các giảng viên, trợ giảng đã tham gia khóa tập huấn này để điều chỉnh hoạt động cho các khóa tập huấn tiếp theo, Dự án EU đã tổ chức Hội thảo Chương trình tập huấn Du lịch có trách nhiệm vào ngày 11/7/2014 tại Hà Nội.

Đợt tập huấn đầu tiên của Dự án đã diễn ra từ ngày 8/6/2014 - 22/6/2014 tại 9 tỉnh thành trong cả nước với tổng cộng 16 khóa. Đây là đợt tập huấn hướng tới ba nhóm đối tượng chính là cộng đồng địa phương, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành. Tổng cộng đã có 677 học viên được tham gia các khóa tập huấn của Dự án trong đợt này.

 

Dự án EU đặt mục tiêu phổ biến rộng rãi khái niệm “Du lịch có trách nhiệm” tới tất cả 63 tỉnh thành trong cả nước với số lượng dự kiến khoảng 120 khóa tập huấn. Trong tháng 7 này, Dự án sẽ triển khai đợt tập huấn thứ hai với 17 khóa tập huấn, trong đó có mở rộng thêm một đối tượng hưởng lợi nữa là các cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực Du lịch.


Tin đưa ngày: 11/07/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch