Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Các khóa tập huấn Du lịch có trách nhiệm

 
Nhằm cung cấp cho các chủ thể của ngành Du lịch các kiến thức và các kĩ năng cần thiết để hành động một cách có trách nhiệm hơn, Dự án EU đang triển khai một chuỗi các Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm trên toàn quốc.

1. Giới thiệu về các Khóa tập huấn Du lịch có trách nhiệm

Mục đích và mục tiêu

Nhằm cung cấp cho các chủ thể của ngành Du lịch các kiến thức và các kĩ năng cần thiết để hành động một cách có trách nhiệm hơn, Dự án EU đang triển khai một chuỗi các Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm trên toàn quốc, các Khóa tập huấn này sẽ:

- Tăng cường hiểu biết về những tác động tích cực cũng như tiêu cực của Du lịch

- Tăng cường hiểu biết về lợi ích khi thông qua hướng tiếp cận có trách nhiệm trong quy hoạch và quản lý Du lịch

- Nâng cao nhận thức về các lĩnh vực can thiệp chính để có thể triển khai Du lịch có trách nhiệm

- Cung cấp cho học viên những công cụ và chiến lược từ các điển hình tốt có tính thực tiễn và có liên quan nhằm giúp nâng cao tính bền vững trong công việc

Đối tượng nào có thể tham gia?

Các khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm ước tính sẽ hướng tới khoảng 3.000 đối tượng hưởng lợi trên khắp cả nước theo ba nhóm chính sau:

a. Khu vực tư nhân: Các hiệp hội Doanh nghiệp du lịch nội địa và các nhóm Du lịch có trách nhiệm, lĩnh vực lưu trú, các nhà điều hành tour và các đơn vị khác

b. Chính phủ: các cơ quan nhà nước về Du lịch và các cơ quan có liên quan đến Du lịch cấp quốc gia, các cơ quan nhà nước về Du lịch và các cơ quan có liên quan đến Du lịch cấp tỉnh và huyện, các cơ quan nhà nước tại Khu bảo tồn, các cơ quan nhà nước tại điểm di sản văn hóa, các cơ quan liên quan khác của Chính phủ, ví dụ: các trường đại học và cao đẳng Du lịch

c. Cộng đồng Du lịch: các cộng đồng và các hiệp hội/nhóm cộng đồng Du lịch, các làng nghề Du lịch

STT

Chủ đề

Nhóm đối tượng mục tiêu

1

Phát triển kinh doanh một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực tour và lữ hành

Nhà điều hành tour và lữ hành

2

Phát triển kinh doanh một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực lưu trú

Chủ các cơ sở lưu trú

3

Hướng tới kinh doanh bền vững trong ngành Du lịch

Các hiệp hội doanh nghiệp Du lịch quốc gia và các nhóm Du lịch có trách nhiệm

4

Hướng tới sự tăng trưởng và bền vững của Du lịch bền vững: xây dựng chính sách và kế hoạch về Du lịch có trách nhiệm

Các cơ quan nhà nước về Du lịch và các cơ quan có liên quan tới Du lịch cấp quốc gia

5

Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy các điểm đến Du lịch bền vững

Các cơ quan nhà nước về Du lịch và các cơ quan có liên tới Du lịch cấp tỉnh

6

Hiểu biết cơ bản và áp dụng Du lịch có trách nhiệm

Các cơ quan liên quan khác của Chính phủ

7

Duy trì và phát triển Du lịch có trách nhiệm tại các điểm di sản văn hóa

Chính quyền tại các điểm di sản văn hóa

8

Duy trì và phát triển Du lịch có trách nhiệm tại các khu bảo tồn

Chính quyền tại các khu bảo tồn

9

Nâng cao nhận thức và kĩ năng thực hành về Du lịch có trách nhiệm

Các cộng đồng và các hiệp hội/nhóm cộng đồng Du lịch

10

Thiết kế, xây dựng các điểm đến Du lịch có trách nhiệm

Các làng nghề Du lịch

11

Đào tạo mô hình Du lịch nghỉ tại nhà dân (homestay) về Du lịch có trách nhiệm

Chủ các cơ sở Du lịch nghỉ tại nhà dân

 

Đặc điểm của chuỗi tập huấn Du lịch có trách nhiệm 

Các khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm được xây dựng dựa trên Bộ công cụ về Du lịch có trách nhiệm của Việt Nam. Với 13 bài, Bộ công cụ này bao quát được các lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng tới sự bền vững của ngành Du lịch, gồm: phát triển sản phẩm, marketing và truyền thông, việc làm, xây dựng năng lực, quản lý chuỗi cung ứng, xây dựng điểm đến, giám sát tác động, quy hoạch và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên, cung cấp dịch vụ lưu trú, hoạt động nhà hàng, chính sách và kế hoạch, và hoạt động cộng đồng.

Sử dụng Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm của Dự án làm nền tảng cơ sở, các chủ đề sẽ được đưa vào các khóa tập huấn riêng biệt, đáp ứng những nhu cầu cụ thể của các nhóm đối tượng hưởng lợi khác nhau. Bằng phương pháp tiếp cận mang tính thực tiễn cao, các khóa tập huấn sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan cơ bản về nền tảng lý thuyết, sau đó sẽ dành phần lớn thời gian để giới thiệu cho học viên về những công cụ và chiến lược cụ thể có thể sử dụng để đạt được sự bền vững hơn.

Tải xuống các tài liệu liên quan đến khóa tập huấn

Bộ công cụ về Du lịch có trách nhiệm

Các Tờ thông tin về Du lịch có trách nhiệm

Các bản tin

 

2. Thời gian diễn ra các khóa tập huấn Du lịch có trách nhiệm

Tháng 6/2014

Tập huấn nâng cao nhận thức và kĩ năng thực hành Du lịch có trách nhiệm

Ngày

Địa điểm

Dành cho cộng đồng địa phương

08.06.2014

Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Dành cho cộng đồng địa phương

09.06.2014

Xã Hùng Lô, tỉnh Phú Thọ

Dành cho cộng đồng địa phương

11.06.2014

Thị trấn Mộc Châu, Sơn La

Dành cho cộng đồng địa phương

11.06.2014

Xã Kim Nọi, tỉnh Yên Bái

Dành cho các Cơ sở lưu trú

12.06.2014

Thị trấn Mộc Châu, Sơn La

Dành cho cộng đồng địa phương

13.06.2014

Thị trấn Sa Pa, tỉnh  Lào Cai

Dành cho các Cơ sở lưu trú

14.06.2014

Thị trấn Sa Pa, tỉnh  Lào Cai

Dành cho cộng đồng địa phương

14.06.2014

Bản Phiêng Lơi, tỉnh Điện Biên

Dành cho các doanh nghiệp Du lịch

15.06.2014

Thị trấn Sa Pa, tỉnh  Lào Cai

Dành cho các Cơ sở lưu trú

15.06.2014

Tỉnh Điện Biên

Dành cho cộng đồng địa phương

17.06.2014

Bản Vàng Pheo, tỉnh Lai Châu

Dành cho cộng đồng địa phương

17.06.2014

Tỉnh Hà Giang

Dành cho các doanh nghiệp Du lịch

19.06.2014

TP Đà Nẵng

Dành cho các Cơ sở lưu trú

20.06.2014

TP Đà Nẵng

Dành cho các doanh nghiệp Du lịch

21.06.2014

TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Dành cho các Cơ sở lưu trú

22.06.2014

TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tháng 7/2014

 

 

Tập huấn nâng cao nhận thức và kĩ năng thực hành Du lịch có trách nhiệm

Ngày

Địa điểm

Dành cho cộng đồng địa phương

12.07.2014

Xóm Ải, tỉnh Hòa Bình

Dành cho cộng đồng địa phương

19-20.07.2014

Làng chài Cửa Vạn, TP Hạ Long

Dành cho cộng đồng địa phương

19-20.07.2014

Làng chài Vung Viêng, TP Hạ Long

Dành cho cộng đồng địa phương

19-20.07.2014

Làng chài Cống Đầm, TP Hạ Long

Dành cho cộng đồng địa phương

24.07.2014

Tràng An, tỉnh Ninh Bình

Dành cho các Cơ sở lưu trú

25.07.2014

TP Ninh Bình

Dành cho cộng đồng địa phương

26.07.2014

Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dành cho các Cơ sở lưu trú

27.07.2014

Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Dành cho cộng đồng địa phương

28.07.2014

Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Dành cho các Cơ sở lưu trú

29.07.2014

Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Dành cho cộng đồng địa phương

30.07.2014

Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

Dành cho các Cơ sở lưu trú

31.07.2014

Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh

Dành cho các Cơ sở lưu trú

31.07.2014

TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

3. Ý nghĩa của các Khóa tập huấn Du lịch có trách nhiệm

Cần thiết cho Du lịch có trách nhiệm

Ngành Du lịch Việt Nam đã và đang phát triển, rộng mở, ngày càng đa dạng và dần trở thành một điểm đến hàng đầu trong một khu vực có sự cạnh tranh cao. Với một quốc gia đang nỗ lực hiện thực hóa các lợi ích đáng kể về kinh tế - xã hội cũng như những lợi ích khác từ Du lịch thì cần duy trì tính cạnh tranh, đạt được sự bền vững, đồng thời phát huy hơn nữa các tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội trên diện rộng. Thông qua các nguyên tắc và thực tiễn về Du lịch có trách nhiệm sẽ là con đường tốt nhất để hướng tới một tương lai bền vững hơn với môi trường, kinh tế và xã hội cho ngành Du lịch Việt Nam.

Những tác động lâu dài

Các khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm ước tính sẽ hướng tới khoảng 3.000 đối tượng hưởng lợi trên khắp cả nước với các nhóm đa chủ thể, cung cấp cho các đối tượng này kĩ năng thực tế để thực hiện các hành động Du lịch có trách nhiệm phù hợp với hoàn cảnh địa phương trong khu vực của họ. 

Mỗi khóa tập huấn sẽ dành ra một khoảng thời gian nhất định để các học viên vận dụng kiến thức của mình vào tình huống thực tế của bản thân bằng hoạt động nhóm. Điều đó có nghĩa là sau khi khóa tập huấn kết thúc, các học viên sẽ được trang bị một bộ các mẫu hình cũng như các nghiên cứu thực tiễn liên quan về phát triển bền vững nhằm giúp họ có thể sử dụng ngay hoặc điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh của mình.
Tin đưa ngày: 30/06/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch