Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Tài khoản Vệ tinh Du lịch (Tourism Satellite Account - TSA)

 
Dự án ESRT hỗ trợ sự phát triển của Tài khoản Vệ tinh Du lịch cho Việt Nam, dựa trên phương pháp của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO).

Tài khoản vệ tinh là một thuật ngữ được phát triển bởi Liên Hiệp Quốc để đo kích thước của khu vực kinh tế không được định nghĩa ngành công nghiệp trong các tài khoản quốc gia. Tài khoản Vệ tinh Du lịch (TSA) một công cụ giúp các nhà hoạch định chính sách ở nhiều quốc gia cung cấp tư liệu cho Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) trực tiếp và sự đóng góp của ngành du lịch cho các ngành kinh tế quốc gia, bởi vì du lịch hỗn hợp của các ngành công nghiệp như giao thông vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí các đại lý lữ hành.


Du
lịch là một hiện tượng duy nhất vì nó được xác định bởi người tiêu dùng hoặc du khách. Du khách mua hàng hóa và các dịch vụ cả du lịch cũng như không du lịch. Chìa khóa cho quan điểm đo lường là sự liên kết việc mua hàng của du khách đến tổng cung cấp hàng hóa và dịch vụ này trong quốc gia.


TSA
là một công cụ thống được thiết kế để đo lường những hàng hóa và dịch vụ theo các khái niệm, phân loại định nghĩa chuẩn quốc tế cho phép so sánh với các ngành công nghiệp khác, giữa các quốc gia và giữa các nhóm nước.

 
Tin đưa ngày: 15/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch