Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Tổ chức Quản lý Điểm đến (DMO)

 
Dự án ESRT hỗ trợ hoạt động hợp tác liên tỉnh và khối doanh nghiệp tư nhân để cùng xây dựng và triển khaicông tác quản lý tiếp thị/ xúc tiến điểm đến chung của khu vực không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Thuật ngữ Quản lý điểm đến được hiểu là quản lý chiến lược và tiếp thị/ xúc tiến các điểm đến du lịch. Trong ngữ cảnh này, điểm đến được xem như một đơn vị riêng biệtcạnh tranh thị trường cũng như cạnh tranh với các điểm đến khác.


Nhiệm vụ của công tác quản lý điểm đến thông qua hợp tác giữa các nhà cung ứng dịch vụ, để đảm bảo cung cấp chuỗi dịch vụ liên tục tại điểm đến và cho hoạt động tiếp thị (ví dụ như dịch vụ lưu trú, giải trí cũng như hoạt động tham quan tại một số điểm Du lịch trong vùng). Quản lý điểm đến nên được tiến hành trên quan điểm ít chịu sự chi phối bới yếu tố chính trị và các đơn vị kinh doanh để từ đó có thể xây dựng một chiến lược riêng cho  điểm đến. Trong thực tế, điều này khó ảnh hưởng của chính trị vào sự phát triển của du lịch thường do sự phụ thuộc tài chính của Tổ chức Quản lý Điểm đến vẫn còn rất cao và mục đích của các đơn vị kinh doanh thường gây ảnh hưởng đến quyền điều hành điểm đến. Vì vậy, một trong những mục tiêu của công tác quản lý điểm đến cần loại bỏ các xung đột về lợi ích giữa các nhà cung  ứng dịch vụ, như họ thường tự coi mình là các đối thủ cạnh tranh.


Quản lý điểm đến nên được tiến hành như mô hình một hình tam giác bền vững, hài hòa giữa 3 yếu tố: môi trường sinh thái, kinh tế và các chỉ tiêu xã hội.

Quản lý điểm đến cũng cần được thực hiện ở các cấp độ phân cấp khác nhau: Từ cấp độ địa phương / cộng đồng trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ đến cấp độ vùng / tỉnh hoặc cấp độ quốc gia (do Tổng cục Du lịch Việt Nam – TCDL quản lý).
Tin đưa ngày: 15/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch