Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Tập huấn nâng cao nhận thức về DLCTN cho các khu bảo tồn thiên nhiên

 
Trong hai ngày 19 và 20/4/2015, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, được sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khóa tập huấn "Nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm" cho các cán bộ quản lý tại các khu bảo tồn thiên nhiên, các Vườn quốc gia, các khu vực thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới trên địa bàn tỉnh.

Tại khóa tập huấn, các học viên đã được các chuyên gia, các giảng viên cung cấp những thông tin về du lịch có trách nhiệm; tích hợp du lịch có trách nhiệm trong việc lập kế hoạch ở các khu bảo tồn thiên nhiên; lồng ghép các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm trong cơ sở hạ tầng và dịch vụ....

Qua khoá học, các học viên được trau dồi thêm kiến thức về du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội; góp phần nâng cao nhận thức về phát triển du lịch có trách nhiệm nhất là khai thác các giá trị của khu bảo tồn, Vườn quốc gia phục vụ phát triển du lịch, góp phần vào sự phát triển chung của du lịch Kiên Giang một cách bền vững.Sau khóa học này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang tiếp tục đề nghị Dự án EU-ESRT hỗ trợ tổ chức thêm các khóa tập huấn về phát triển du lịch có trách nhiệm cho các cơ sở lưu trú và cộng đồng dân cư địa phương tại Phú Quốc và Hà Tiên.

Kết thúc Khóa tập huấn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao giấy chứng nhận hoàn thành Khóa học cho các học viên.
Tin đưa ngày: 30/03/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch