Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho Cơ sở lưu trú tại Phú Quốc

 
Được sự hỗ trợ của Ban quản lý Dự án EU-ESRT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang tổ chức khóa tập huấn "Nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm" cho các cán bộ quản lý, chủ cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Với mục tiêu hỗ trợ các chủ cơ sở, những nhà quản lý lưu trú du lịch trên địa bàn thấy được tầm quan trọng của việc thực hiện du lịch có trách nhiệm đối với cơ sở lưu trú, từ đó sử dụng được các tiêu chí đánh giá thực trạng hoạt động du lịch có trách nhiệm tại cơ sở của mình. Đồng thời các đơn vị có thể xây dựng kế hoạch hành động để ứng dụng du lịch có trách nhiệm tại cơ sở, đơn vị của mình.

Qua khóa tập huấn các đơn vị lưu trú đã được giảng viên cung cấp những thông tin về du lịch có trách nhiệm; sử dụng lao động có trách nhiệm; quản lý năng lượng, nước và rác thải; quản lý kinh doanh dịch vụ ăn uống có trách nhiệm; tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệm....từ đó, ứng dụng vào cơ sở, đơn vị mình.

Trong những năm gần đây, hoạt động du lịch có bước phát triển nhanh, thu hút nhiều nhà đầu tư, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc khai thác sử dụng tài nguyên du lịch một cách quá mức có thể ảnh hưởng chung đến sự phát triển bền vững trong tương lai. Ngày nay, xu hướng chung của du lịch thế giới là phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, đặc biệt là du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội.
Tin đưa ngày: 31/03/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch