Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Phê duyệt Ban hành Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh

 
Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh là một dạng tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được cấp cho các cơ sở lưu trú đã có những nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, góp phần bảo vệ các di sản, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Ngày 12/04/2012, Bộ VHTTDL đã ban hành quyết định số: 1355/QĐ-BVHTTDL về Ban hành Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam và quyết định số: 1356/QĐ-BVHTTDL về việc quy định trình tự, thủ tục đánh giá và cấp thí điểm Chứng nhận Nhãn Du lịch bền vững Bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam.


Quyết định số: 1355/QĐ-BVHTTDL

Bộ Tiêu chí

Quyết định số: 1356/QĐ-BVHTTDL

 

Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh sẽ có 5 cấp độ, từ cấp độ thấp nhất là 1 đến cấp độ cao nhất là 5 bông sen xanh. Số lượng Bông sen xanh không phụ thuộc vào loại, hạng mà CSLT đó đã được công nhận mà phụ thuộc vào số điểm mà CSLT đó đạt được theo thang điểm của bộ tiêu chí nhãn Bông sen xanh.

 

Bộ tiêu chí nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh gồm 80 tiêu chí chia làm 4 mục: Quản lý bền vững; Tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng địa phương; Giảm thiểu tác động tiêu cực tới di sản văn hóa; Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. Các tiêu chí trên đã được Vụ Khách sạn – TCDL kết hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm quốc tế của một số nước ở châu Âu, châu Á và Nhãn du lịch bền vững toàn cầu – GSTC; khảo sát thực tế trên 130 CSLT du  lịch (được chọn mẫu) tại các tỉnh, thành phố ở Việt Nam; Lấy ý kiến của các tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế…
Trang web Tổng cục Du lịch
Tin đưa ngày: 26/04/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch