Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Tập huấn du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng và các cơ sở dịch vụ ăn uống tại Phú Yên

 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên phối hợp với Ban quản lý Dự án EU vừa tổ chức tập huấn du lịch có trách nhiệm cho hơn 50 đại diện các cơ sở kinh doanh ngành hàng ăn uống trên địa bàn TP. Tuy Hòa.

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức về du lịch có trách nhiệm trong lĩnh vực ăn uống trên các phương diện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng và với môi trường tự nhiên.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên và Ban quản lý Dự án EU cũng đã phối hợp với TX Sông Cầu, huyện Tuy An, xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa) tổ chức tập huấn cho hơn 150 học viên là cán bộ chuyên trách lĩnh vực văn hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, phường, trưởng hoặc phó các khu phố; đại diện một số hộ dân làm biển và chủ các cơ sở dịch vụ ăn uống, thuê ghe, thuyền, nông dân làng nghề trồng hoa, rau các thôn Ngọc Lãng, Ngọc Phước (xã Bình Ngọc)... về du lịch cộng đồng có trách nhiệm đối với môi trường và xã hội.

(Tác giả: Quỳnh Mai – Báo Phú Yên)
Tin đưa ngày: 06/11/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch