Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
Tập huấn du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng và các cơ sở dịch vụ ăn uống tại Phú Yên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên phối hợp với Ban quản lý Dự án EU vừa tổ chức tập huấn du lịch có trách nhiệm cho hơn 50 đại diện các cơ sở kinh doanh ngành hàng ăn uống trên địa bàn TP. Tuy Hòa.

Tập huấn xây dựng chính sách và quy hoạch Du lịch có trách nhiệm tại Hội An

Khóa tập huấn về xây dựng chính sách và quy hoạch Du lịch có trách nhiệm đã được Dự án EU tổ chức tại phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam ngày 21/8/2014 cho các cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực Du lịch cấp huyện và cấp xã tại địa phương.

Tập huấn nâng cao nhận thức về DLCTN cho Cộng đồng tại làng chài Vụng Tùng Sâu, Hạ Long

Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng đã được Dự án EU tiếp tục tổ chức tại làng chài Vụng Tùng Sâu trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong hai ngày 16 và 17/8/2014.

Tập huấn nâng cao nhận thức về DLCTN cho Cộng đồng tại làng chài Vung Viêng, Hạ Long

Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng đã được Dự án EU tiếp tục tổ chức tại làng chài Vung Viêng trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong hai ngày 16 và 17/8/2014.

Tập huấn nâng cao nhận thức về DLCTN cho Cộng đồng tại làng chài Cửa Vạn, Hạ Long

Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng đã được Dự án EU tiếp tục tổ chức tại làng chài Cửa Vạn trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong hai ngày 16 và 17/8/2014.

Tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng tại Thiên Cầm, Hà Tĩnh

Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng do Dự án EU tổ chức tại khu du lịch Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra vào ngày 30/7/2014.

Tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho Cơ sở lưu trú tại Thiên Cầm, Hà Tĩnh

Khóa tập huấn nâng cao nhận thức và kĩ năng thực hành Du lịch có trách nhiệm cho Cơ sở lưu trú đã được Dự án EU tiếp tục tổ chức tại khu du lịch Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 31/7/2014.

Tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho Cơ sở lưu trú tại Cửa Lò, Nghệ An

Khóa tập huấn nâng cao nhận thức và kĩ năng thực hành Du lịch có trách nhiệm cho Cơ sở lưu trú đã được Dự án EU tiếp tục tổ chức tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vào ngày 29/7/2014.

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch