Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
Tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng tại Cửa Lò, Nghệ An

Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng do Dự án EU tổ chức tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra vào ngày 28/7/2014.

Tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho Cơ sở lưu trú tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Khóa tập huấn nâng cao nhận thức và kĩ năng thực hành Du lịch có trách nhiệm cho Cơ sở lưu trú đã được Dự án EU tiếp tục tổ chức tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày 27/7/2014.

Tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng đã được Dự án EU tiếp tục tổ chức tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ngày 26/7/2014.

Tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho Cơ sở lưu trú tại thành phố Ninh Bình

Khóa tập huấn nâng cao nhận thức và kĩ năng thực hành Du lịch có trách nhiệm cho Cơ sở lưu trú đã được Dự án EU tiếp tục tổ chức tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình ngày 25/7/2014.

Tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng tại Tràng An, Ninh Bình

Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng đã được Dự án EU tiếp tục tổ chức tại khu Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình ngày 24/7/2014.

Hội thảo triển khai Tập huấn Du lịch có trách nhiệm

Nhằm rút kinh nghiệm từ đợt tập huấn đầu tiên về Du lịch có trách nhiệm tại 7 tỉnh Tây Bắc, Đà Nẵng và Hạ Long, đồng thời lấy ý kiến của các giảng viên, trợ giảng đã tham gia khóa tập huấn này để điều chỉnh hoạt động cho các khóa tập huấn tiếp theo, Dự án EU đã tổ chức Hội thảo Chương trình tập huấn Du lịch có trách nhiệm vào ngày 11/7/2014 tại Hà Nội.

Các khóa tập huấn Du lịch có trách nhiệm

Nhằm cung cấp cho các chủ thể của ngành Du lịch các kiến thức và các kĩ năng cần thiết để hành động một cách có trách nhiệm hơn, Dự án EU đang triển khai một chuỗi các Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm trên toàn quốc.

Tập huấn Du lịch có trách nhiệm cho Cơ sở lưu trú tại Hạ Long, Quảng Ninh

45 học viên là đại diện của các Cơ sở lưu trú tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tham gia khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm do Dự án EU tổ chức vào ngày 22/6/2014.

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch