Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
Tập huấn Du lịch có trách nhiệm cho Doanh nghiệp Lữ hành tại Hạ Long, Quảng Ninh

Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho các Doanh nghiệp Lữ hành tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã được Dự án EU tổ chức vào ngày 21/6/2014.

Tập huấn Du lịch có trách nhiệm cho Cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho các Cơ sở lưu trú tại thành phố Đà Nẵng đã được Dự án EU tổ chức vào ngày 20/6/2014.

Tập huấn Du lịch có trách nhiệm cho Doanh nghiệp Lữ hành tại Đà Nẵng

Khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho các Doanh nghiệp Lữ hành tại thành phố Đà Nẵng đã được Dự án EU tổ chức vào ngày 19/6/2014.

Tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng tại Hoàng Su Phì, Hà Giang

Ngày 17/6/2014, Dự án EU đã tổ chức Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng tại Vàng Pheo, Lai Châu

Ngày 17/6/2014, khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng do Dự án EU tổ chức tiếp tục diễn ra tại Nhà văn hóa bản Vàng Pheo, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Tập huấn Du lịch có trách nhiệm cho Doanh nghiệp Lữ hành tại Sa Pa

Ngày 15/6/2014, Dự án EU đã tổ chức khóa tập huấn đầu tiên nhằm nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho nhóm đối tượng các doanh nghiệp Lữ hành tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Tập huấn Du lịch có trách nhiệm cho cộng đồng tại Phiêng Lơi, Điện Biên

Ngày 14/6/2014, khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho Cộng đồng do Dự án EU tổ chức đã diễn ra tại Nhà Văn hóa bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ.

Tập huấn về Du lịch có trách nhiệm cho Cơ sở lưu trú tại Mộc Châu, Sơn La

Khóa tập huấn nâng cao nhận thức và kĩ năng thực hành Du lịch có trách nhiệm cho Cơ sở lưu trú đã được Dự án EU tổ chức tại thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào ngày 12/6/2014.

Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch