Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.


LIÊN KẾT

TT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

http://www.cinet.gov.vn

Tổng cục Du lịch

http://www.vietnamtourism.gov.vn

Hội đồng Cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du lịch

http://www.vtcb.org.vn

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

http://www.itdr.org.vn

Trung tâm Thông tin Du lịch

http://www.titc.vn

TỔ CHỨC VÀ HIỆP HỘI DU LỊCH

Hiệp hội Du lịch

http://www.vita.vn

Hiệp hội Lữ hành Việt Nam

http://vista.net.vn

Hiệp hội Khách sạn Việt Nam

http://www.vietnamhotel.org.vn

Tạp chí Du lịch

http://www.vtr.org.vn

Báo Du lịch

http://www.baodulich.net.vn

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/index_en.htm

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV)

http://www.snvworld.org

Cơ quan Hợp tác phát triển Luxembourg

http://www.lux-development.lu

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)

http://www.jica.go.jp/vietnam/index.html

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)

http://www.ilo.org/hanoi

Tổ chức Caritas (Thụy Sỹ)

http://web.caritas.ch/page2.php

Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha

http://www.aecid.es

Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam

http://www.eurochamvn.org

Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO)

http://www.unesco.org/new/en/hanoi

CÁC DỰ ÁN VÀ SÁNG KIẾN DU LỊCH

Dự án Đào tạo Du lịch tạo Tác động lớn về Thu nhập và Việc làm (HITT)

http://www.hitt-initiative.org/countries/vietnam/

Trung tâm Hợp tác Công nghệ Môi trường (Swedish Centec Vietnam)

http://swedishcentec.vn

Dự án Batik International

http://www.batik-international.org

WWF Greater MekongChương trình Việt Nam

http://www.panda.org/greatermekong

Dự án Thúc đẩy sử dụng Năng lượng hiệu quả và tiết kiệm thông qua hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

http://www.meet-bis.vn

Mekong Tourim

http://www.mekongtourism.org

http://www.mekongtourismforum.org

http://www.mekongresponsibletourism.org

Trang web 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

http://www.dulichtaybac.vn

CLB Lữ hành có trách nhiệm tại Việt Nam (RTC)

www.rtcvietnam.org

&

Hướng dẫn về Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về nghề Du lịch của ASEAN

http://mra.esrt.vn

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch