Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
LIÊN HỆ VỚI DỰ ÁN
Ban quản lý Dự án Phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội Địa chỉ: Phòng 402 - Tầng 4 - Tòa nhà Vinaplast Tài Tâm - 39 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: (84-4) 3734 9358 - Fax: (84-4) 3734 9359 - Email: info@esrt.vn
Các trường in đậm bắt buộc phải nhập.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch