Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VIDEO

VTV Câu chuyện văn hóa 7/7/2012

 
Chương trình giới thiệu Dự án Phát triển nguồn nhân lực du lịch, Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với môi trường và xã hội (đều do Liên minh Châu Âu tài trợ), đồng thời giới thiệu về việc phát triển nhân lực du lịch.
Tin đưa ngày: 07/07/2012
Top


Các thông tin đã đưa

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch