Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VIDEO

Video hướng dẫn Kỹ năng Đào tạo

 
Video hướng dẫn kỹ năng đào tạo đi kèm các video hướng dẫn kỹ năng nghề thuộc tiêu chuẩn VTOS.Tiêu chuẩn VTOS được thiết kế cho các Đào tạo viên VTOS sử dụng để huấn luyện cho nhân viên tại cơ sở làm việc hoặc cơ sở đào tạo. Về cơ bản, tiêu chuẩn VTOS dùng để:
- Các Đào tạo viên VTOS dùng để đào tạo nhân viên theo tiêu chuẩn VTOS.
- Giúp các doanh nghiệp tham khảo để xây dựng hoặc điều chỉnh tiêu chuẩn của doanh nghiệp.
- Giúp các cơ sở Đào tạo về Du lịch tham khảo để xây dựng bài giảng.
- Giúp người lao động hiểu và thực hiện công việc của mình đúng cách thức và tiêu chuẩn.
- Giúp cho ngành Du lịch Việt Nam có một đội ngũ nhân lực du lịch thống nhất về tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

Tham khảo thêm tại trang web http://www.vtcb.org.vn
Tin đưa ngày: 22/08/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch