Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VIDEO

VTV2 - Hội thảo đồng bộ tiêu chuẩn du lịch

 
Phóng sự ngắn về Hội thảo Phương hướng đồng bộ hóa tiêu chuẩn VTOS với tiêu chuẩn nghề quốc gia về du lịch (6/9/2012) phát trên VTV2, chương trình Tạp chí Du lịch vào các ngày 28/9, 30/9 và 1/10/2012.Thông tin về Hội thảo: http://www.esrt.vn/default.aspx?portalid=1&tabid=464&itemid=169
Thông tin về Tiêu chuẩn VTOS: http://www.esrt.vn/default.aspx?portalid=1&tabid=361Tin đưa ngày: 02/10/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch