Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VIDEO

Tin về Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2013

 
Nhằm kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới, Dự án EU -- Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do EU tài trợ - đã chuẩn bị một chương trình với buổi họp báo (vào ngày 26/9/2013) và cuộc diễu hành bằng xe đạp (vào ngày 27/9/2013), được tổ chức với sự phối hợp của Tổng cục Du lịch (TCDL).
Tin đưa ngày: 29/09/2013
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch