Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VIDEO

VTC14 - Tin hội nghị Chính sách du lịch có trách nhiệm

 
Kênh truyền hình VTC14 - Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC Ngày 14/11, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị về chính sách Du lịch có trách nhiệm. Hội nghị nằm trong khuôn khổ Dự án "Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội" do Liên minh châu Âu tài trợ dưới sự chỉ đạo của Bộ văn hóa --Thể thao và Du lịch, cùng Tổng cục Du lịch.
Tin đưa ngày: 11/12/2013
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch