Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VIDEO

HTV7 - Tin về Hội nghị chính sách du lịch có trách nhiệm

 
Ngày 14/11/2013, hội nghị về Chính sách Du lịch có trách nhiệm đã diễn ra tại Đà Nẵng, thu hút 200 đại biểu đến từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức tư nhân và tổ chức phi chính phủ để thảo luận về một khung chính sách du lịch có trách nhiệm của Việt Nam.
Tin đưa ngày: 17/12/2013
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch