Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VIDEO

HTV7 - Hợp tác phát triển du lịch 3 tỉnh duyên hải miền Trung

 
Ngày 27/2/2014, tại khách sạn Hương Giang, thành phố Huế, phiên họp về hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh duyên hải miền Trung (Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam) đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng cục Du lịch cùng với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Dự án EU.

Tin đưa ngày: 03/03/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch