Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VIDEO

VTV4 - Bizlive phỏng vấn chuyên gia Dự án EU về Du lịch có trách nhiệm

 
Bản tin Bizline của VTV4 phát ngày 5/7/2014 có phần phỏng vấn ông Kai Partale, Chuyên gia Phát triển Ngành của Dự án EU. Trong phần trả lời phỏng vấn tại trường quay, ông Kai đã chia sẻ về Du lịch có trách nhiệm và các hoạt động triển khai Du lịch có trách nhiệm của Dự án.


Tin đưa ngày: 24/07/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch