Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VIDEO

VTV4 - Hội thảo trình bày Dự thảo Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam

 
Ngày 2/10/2014, kênh VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng phóng sự về Hội thảo trình bày Dự thảo Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam do Dự án EU tổ chức. Hội thảo này là kết quả từ quá trình hỗ trợ tích cực của Dự án EU nhằm giúp Tổng cục Du lịch xây dựng một hệ thống thống kê du lịch bài bản và chuyên nghiệp.

Tin đưa ngày: 23/10/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch