Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VIDEO

HTV7 - Hội nghị về sự bền vững của phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

 
Ngày 13/11/2014, Hội nghị về Sự bền vững của Phát triển Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam do Dự án EU tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch (TCDL). Hội nghị có sự tham dự của 150 đại biểu, đại diện cho tất cả các đối tác trong ngành Du lịch, từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tư nhân đến các cơ sở đào tạo nghề du lịch.

Tin đưa ngày: 20/11/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch