Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VIDEO

Dự án EU hỗ trợ Tổng cục Du lịch xây dựng video quảng bá Du lịch Việt Nam

 
Dự án EU-ESRT đã hỗ trợ Tổng cục Du lịch xây dựng một video 30 giây quảng bá Du lịch cho ngành Du lịch Việt Nam. Dự kiến video này sẽ được phát sóng trên các kênh truyền hình quốc tế cũng như được sử dụng như một công cụ marketing hiệu quả cho ngành Du lịch Việt Nam tại các thị trường mà Việt Nam hướng tới.
Tin đưa ngày: 16/10/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch