Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VIDEO

Truyền hình thông tấn – Quảng bá Du lịch qua phim

 
Chương trình Văn hóa toàn cảnh của Truyền hình thông tấn đã phát sóng phóng sự về phim quảng bá Du lịch Việt Nam do Dự án EU-ESRT hỗ trợ Tổng cục Du lịch thực hiện. Quảng bá Du lịch Việt Nam thông qua hình ảnh, kết nối với những bộ phim điện ảnh và mạng xã hội là một trong những con đường hiệu quả giúp đưa Du lịch Việt Nam tới gần hơn với thế giới.

Tin đưa ngày: 17/03/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch