Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VIDEO

VTV4 - Phát triển Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

 
Bà Mary McKeon đã có những trao đổi xung quanh vấn đề phát triển Du lịch Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam với kênh VTV4 của Đài truyền hình Việt Nam, trong bối cảnh ngành Du lịch đang có những chuyển biến mạnh mẽ, nhưng kèm theo đó là những nguy cơ tiềm ẩn, gây tổn hại đến môi trường cũng như cộng đồng địa phương.

Tin đưa ngày: 11/07/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch