Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
VIDEO

Truyền hình Quốc hội - Vực dậy Du lịch miền Trung

 
Vừa qua, du lịch miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề từ các sự cố liên quan đến môi trường biển khi vừa bắt đầu mùa du lịch cao điểm trong năm. Tình trạng vắng khách vẫn chưa có xu hướng phục hồi. Làm thế nào để vực dậy Du lịch miền Trung trong giai đoạn khó khăn này cũng như hướng tới phát triển du lịch một cách bền vững hơn? Ông Hoàng Nhân Chính, chuyên gia của Dự án EU-ESRT đã có những trao đổi trong chương trình Câu chuyện hôm nay của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Tin đưa ngày: 12/07/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch