Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Vũ Quốc Trí

Giám đốc

 Chịu trách nhiệm đạt được các kết quả đầu ra và sử dụng hiệu quả các tài nguyên mà Dự án có

 Giám sát các hoạt động để tránh chậm trễ không đáng có hay đi chệch hướng so với các kế hoạch hoạt động đã được thống nhất từ trước

 

 

BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN NGÀNH

 

Mary McKeon

Trưởng nhóm Tư vấn

 Quản lý và điều phối nhóm Dự án hợp tác chặt chẽ với Giám đốc Dự án trong các hoạt động

Tư vấn cho Giám đốc Dự án về những kết quả đầu ra cụ thể, đồng thời xác định các hợp phần chính kế hoạch hoạt động của Dự án

 Chịu trách nhiệm về chất lượng các báo cáo của các chuyên gia trong Dự án và thời gian nộp các báo cáo đó tới Phái đoàn EU tại Việt Nam và các bên liên quan khác

 Đảm bảo sự tính hiệu quả trong hoạt động truyền thông, phát triển nguồn nhân lực, quản lý tài chính, công nghệ thông tin và quản lý về mặt thủ tục sao cho phù hợp với quy định của Phái đoàn EU tại Việt Nam

Robert Travers

Điều phối Dự án/Chuyên gia Phát triển Nguồn nhân lực

 Tư vấn về điều phối và triển khai các hoạt động của dự án liên quan tới hỗ trợ và tăng cường thể chế, năng lực cạnh tranh của sản phẩm và quan hệ đối tác công tư, và giáo dục và đào tạo nghề

 Tư vấn về các vấn đề liên quan tới chính sách, quản lý tiếp thị điểm đến, lập kế hoạch tổng thể, du lịch có trách nhiệm và du lịch cộng đồng

 Đóng góp cho các vấn đề kỹ thuật liên quan tới phát triển nguồn nhân lực và xây dựng năng lực, các chương trình đào tạo và hệ thống cấp chứng chỉ quốc gia

 

 

 

Trương Nam Thắng

Cán bộ Quản lý Phát triển Nguồn nhân lực

 Hỗ trợ Giám đốc Dự án tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến phát triển nguồn nhân lực.

 Hỗ trợ Giám đốc Dự án thực hiện nhiệm vụ hiệu quả 

 Hỗ trợ các cán bộ và nhân viên khác liên quan tới nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực khi được yêu cầu

 

Hoàng Nhân Chính

Trợ lý Hoạt động tại địa phương 

 Trợ giúp và hỗ trợ cán bộ quản lý phát triển nguồn nhân lực tổ chức và quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến quan hệ đối tác công-tư

 Hỗ trợ cán bộ quản lý phát triển nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả

 Hỗ trợ cán bộ và nhân viên khác trong nhiệm vụ liên quan đến quan hệ đối tác công - tư khi được yêu cầu

 

Nguyễn Quỳnh Nga

Chuyên gia kỹ thuật điều phối hoạt động

 Giúp đỡ và hỗ trợ Cán bộ Quản lý phát triển Ngành tổ chức và quản lý tất cả các hoạt động kĩ thuật

 Giúp đỡ và hỗ trợ Cán bộ Quản lý phát triển Ngành thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả

 Giúp đỡ các cán bộ phụ trách các bộ phận khác và nhân viên khi được yêu cầu liên quan đến các hoạt động của Dự án

 

Hoàng Quế Nga

Chuyên gia Kỹ thuật Chính sách và Thể chế

 Giúp đỡ và hỗ trợ Cán bộ Quản lý phát triển Ngành tổ chức và quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến Hợp phần 1

 Giúp đỡ và hỗ trợ Cán bộ Quản lý phát triển Ngành thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả

 Giúp đỡ các cán bộ phụ trách các bộ phận khác và nhân viên khi được yêu cầu liên quan đến các hoạt động của Dự án

 

Dương Thị Thơ

Điều phối viên vùng các tỉnh duyên hải Miền Trung

 Giúp đỡ và hỗ trợ Cán bộ phụ trách bộ phận phát triển Ngành tổ chức và quản lý tất cả các hoạt động tại khu vực duyên hải Miền Trung

 Giúp đỡ và hỗ trợ Cán bộ Phụ trách bộ phận phát triển Ngành thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả.

 Giúp đỡ các cán bộ Phụ trách bộ phận khác và nhân viên khi được yêu cầu liên quan đến các hoạt động của dự án.

 

BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

 

Trần Khánh Hưng

Cán bộ Truyền thông và Quan hệ Công chúng


 Tổ chức và giám sát việc phát triển và triển khai các công cụ quảng bá hình ảnh và hệ thống cung cấp thông tin của Dự án

 Hỗ trợ công nghệ thông tin cho văn phòng dự án.

Nguyễn Thu Phương

Trợ lý Truyền thông và Quan hệ Công chúng


 Hỗ trợ cán bộ Truyền thông và Quan hệ công chúng tổ chức và giám sát việc phát triển và thực hiện các công cụ quảng bá hình ảnh và hệ thống các kênh quảng bá

 

 

 

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH

 

 

Nguyễn Thị Kim Oanh

Cán bộ Quản lý Văn phòng

 

 Hỗ trợ Giám đốc Dự án tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến công tác hành chính, văn phòng.

 Hỗ trợ Giám đốc Dự án thực hiện nhiệm vụ hiệu quả
 

 Hỗ trợ các cán bộ và nhân viên khác trong mối quan hệ với nhiệm vụ hành chính, văn phòng

 

Bùi Trà My

Nhân viên lễ tân/Hành chính

 

 Trợ giúp và hỗ trợ cán bộ quản lý văn phòng thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả 

 Trợ giúp cán bộ quản lý văn phòng cung cấp sự hỗ trợ hành chính đối với các hoạt động của Dự án

 Hỗ trợ các cán bộ và nhân viên khác trong mối quan hệ với nhiệm vụ hành chính, văn phòng

 

Vũ Chiến Thắng

Nhân viên phiên dịch/Hành chính

 

 Phiên dịch và biên dịch, dịch công văn và các tài liệu khác 

 Trợ giúp và hỗ trợ cán bộ quản lý văn phòng thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả

 Trợ giúp cán bộ quản lý văn phòng cung cấp sự hỗ trợ hành chính đối với các hoạt động của Dự án 

 Hỗ trợ các cán bộ và nhân viên khác trong mối quan hệ với nhiệm vụ hành chính, văn phòng 

 

Lương Khánh Linh

Nhân viên phụ việc văn phòng

 

 Hỗ trợ và duy trì văn phòng Dự án sạch đẹp, gọn gàng  

 Thực hiện một số công việc hành chính lặt vặt của Dự án khi được giao việc  

 Hỗ trợ các cán bộ và nhân viên khác trong mối quan hệ với nhiệm vụ hành chính, văn phòng 

 

 

 

 

BỘ PHẬN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

 

Ngô Minh Châu

Kế toán trưởng

 

 Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành bộ phận Tài chính;

 Cùng với giám đốc:

-       Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hoạt động hàng năm;

-       Trao hợp đồng và cấp tiền tài trợ;

-       Thực hiện các khoản chi và thanh toán tương ứng;

-       Trình các báo cáo kỹ thuật và tài chính cho Ban Chỉ đạo Dự án và đại diện lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền của nước hưởng lợi và Trưởng phái đoàn.

 

 

Đỗ Hương Giang

Kế toán cao cấp

 Hỗ trợ Kế toán trưởng của Dự án tổ chức và quản lý tài chính 

 Hỗ trợ Kế toán trưởng của Dự án thực hiện nhiệm vụ hiệu quả 

 Hỗ trợ Kế toán trưởng của Dự án khi được yêu cầu trong các vấn đề liên quan tới chức năng kế toán

 

Hoàng Thị Thu Trang

Thủ quỹ/Kế toán

 

 Tham gia giữ quỹ tiền mặt cho văn phòng Ban quản lý Dự án và theo dõi sổ quỹ tiền mặt 

 Trợ giúp Kế toán trưởng và Kế toán cao cấp của Dự án trong việc ghi chép sổ sách kế toán có hiệu quả 

 Trợ giúp Kế toán trưởng và Kế toán cao cấp của Dự án về các vấn đề kế toán và tài chính 

 

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch