Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.


GOPA

Công ty tư vấn GOPA (lãnh đạo Côngxoocxiom) là nhà tư vấn phát triển hàng đầu Châu Âu và là một trong số những nhóm lớn nhất ở Đức. Kể từ khi thành lập năm 1965, công ty đã thực hiện hơn 3.000 nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật tại 130 quốc gia cho các nhà tài trợ lớn của quốc tế. Danh tiếng xuất sắc của công ty được xây dựng dựa trên 45 năm thực hiện thành công và đáng tin cậy các dự án hỗ trợ kỹ thuật tại các nền kinh tế đang phát triển hoặc đang quá độ.


Kinh nghiệm của GOPA trong việc thực hiện thành công các Dự án lớn và phức tạp do EU tài trợ kết hợp với kiến thức về kỹ thuật trong phát triển du lịch và kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam (trong suốt 12 năm qua) giúp GOPA phản ứng nhanh chóng với nhu cầu của Dự án ESRT cũng như tư vấn cho việc thúc đẩy du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội như một phần của Chiến lược phát triển ngành Du lịch Việt Nam.

Là một phần của Côngxoocxiom, đối tác của GOPA là GRM, ATC và Vision, đang tích cực tham gia vào quá trình thực hiện dự án đặc biệt trong việc huy động các chuyên gia du lịch có chất lượng cao.
GRM International là công ty quản lý phát triển quốc tế chuyên môn trong lĩnh vực thiết kế dự án, chuyên môn trong quản lý và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án phát triển thuộc các cơ quan tài trợ song hoặc đa phương, chính phủ và các tập đoàn. GRM từng quản lý nhiều dự án trong lĩnh vực phát triển du lịch, phần lớn tại Đông Nám Á, bao gồm Việt nam (Dự án Phát triển Du lịch Mekong).

Kể từ 1985, Austrian Tourism Consultants (ATC) đã thực hiện thành công hơn 550 dự án tư vấn du lịch phức tạp và sáng tạo trên thế giới tại 60 quốc gia trên cả 5 châu lục. Tại Việt Nam, ATC cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Phát triển Nguồn nhân lực du lịch (Dự án về đào tạo cho giáo viên du lịch, EU tài trợ).


 

Thành lập năm 1999, Vision & Associates được công nhận là công ty về luật và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam. Liên quan tới việc thực hiện Dự án ESRT, Vision đóng góp kiến thức về địa phương cũng như cung cấp hỗ trợ hiệu quả về kỹ năng và phương tiện dự phòng dựa vào mạng lưới của mình.

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch