Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
BẢN TIN

Bản tin số 9 của Dự án EU

 
Ban Quản lý Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Bản tin số 9, phát hành vào tháng 2/2015.

Bản tin có những nội dung chính sau:

 

1, Việt Nam đồng hành cùng tiêu chuẩn nghề VTOS hướng tới Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau về Nghề Du lịch trong ASEAN (trang 3)

2, Giới thiệu Nghị Quyết 92-NQ-CP tại phiên họp Hội đồng Tư vấn Du lịch lần thứ năm (trang 4)

3, Nâng cao năng lực cho các Hiệp hội trong ngành Du lịch Việt Nam (trang 5)

4, Hội thảo tăng cường đối thoại công – tư tại Hạ Long (trang 6)

5, Thay đổi Du lịch tại khu vực Miền núi phía Bắc (trang 7)

6, Phát triển bền vững Du lịch có trách nhiệm (trang 8, 9)

7, Công tác chuẩn bị cho “Báo cáo Thường niên Du lịch Việt Nam” thí điểm năm 2013 (trang 10)

8, Việt Nam quảng bá những sản phẩm du lịch tốt nhất tại Hội chợ Du lịch Thế giới 2014 (trang 11)

9, Khóa Tập huấn về Quản trị Khủng hoảng và công tác Truyền thông Du lịch (trang 12)

10, Khóa tập huấn về Quản lý Chất lượng Dịch vụ & Tiêu chuẩn Du lịch (trang 13)

11, Cập nhật các điển hình tốt trong hoạt động kinh doanh khách sạn bền vững cho các Đánh giá viên nhãn Bông Sen Xanh (trang 14)

 


File đính kèm:
Download Bản tin số 9 của Dự án EU


Tin đưa ngày: 20/03/2015
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch