Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
BẢN TIN

Bản tin số 12 của Dự án EU

 
Ban Quản lý Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Bản tin số 12 của Dự án phát hành vào tháng 2/2016.

Bản tin có những nội dung chính sau:

1, Phối hợp các nhà tài trợ cho ngành Du lịch Việt Nam (trang 3)

2, Tải tài liệu VTOS 2013 miễn phí qua mạng (trang 4)

3, Quảng bá Việt Nam tại Hội chợ Du lịch Quốc tế 2015 (trang 5)

4, Thí điểm đánh giá lực lượng lao động du lịch tại hai khu vực ưu tiên (trang 5, 6)

5, Phim quảng bá Du lịch có trách nhiệm (trang 6)

6, Dự án EU hỗ trợ Tổng cục Du lịch xây dựng 3 phim quảng bá Du lịch (trang 7, 8)

7, Công bố báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2014 (trang 9)

8, Hỗ trợ Duyên hải miền Trung triển khai các hoạt động hợp tác năm 2016 (trang 10)

9, Xây dựng Báo cáo kỹ thuật và Bản đồ phát triển sản phẩm Du lịch tại các khu vực trọng điểm (trang 11)

10, Hỗ trợ Viện Nghiên cứu phát triển du lịch trong 2016 (trang 12)


File đính kèm:
Download Bản tin số 12 của Dự án EU


Tin đưa ngày: 22/02/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch