Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!




Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.




THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông cáo báo chí Hội thảo đồng bộ tiêu chuẩn du lịch

 
Hội thảo “Phương hướng đồng bộ hóa tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) với tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia về du lịch” do dự án EU tổ chức nhằm trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo đã và đang sử dụng VTOS, đồng thời đề xuất kế hoạch đồng bộ hóa tiêu chuẩn VTOS theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Tham khảo thông tin về hội thảo:
http://www.esrt.vn/default.aspx?portalid=1&tabid=464&itemid=169

Phóng sự trên VTV2 về hội thảo:
http://www.esrt.vn/default.aspx?portalid=1&tabid=442&itemid=199

File đính kèm:
Download Thông cáo báo chí hội thảo VTOS


Tin đưa ngày: 07/09/2012
Top


Các thông tin đã đưa

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch