Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh duyên hải miền Trung

Ngày 27/2/2014, phiên họp cấp cao về hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh Duyên hải miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam) đã diễn ra tại thành phố Huế do Tổng cục Du lịch chủ trì với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (gọi tắt là Dự án EU, do Liên minh Châu Âu tài trợ).

Dự án EU hỗ trợ Hội chợ thương mại du lịch quốc tế VITM 2013

Dự án EU hỗ trợ cho Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18 tới ngày 21 tháng Tư năm 2013. Với mục đích hàng đầu là truyền tải thông điệp du lịch có trách nhiệm, Dự án EU hy vọng sẽ nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm thông qua việc hỗ trợ các đơn vị tổ chức lồng ghép các chủ đề về du lịch có trách nhiệm xuyên suốt chương trình Hội nghị VITM 2013 cũng như có một gian trưng bày về du lịch có trách nhiệm tại triển lãm.

Hội nghị Phát triển Du lịch có Trách nhiệm

Hội nghị diễn ra ngày 2/11/2012 tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội.

Thông cáo báo chí Hội thảo đồng bộ tiêu chuẩn du lịch

Hội thảo “Phương hướng đồng bộ hóa tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) với tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia về du lịch” do dự án EU tổ chức nhằm trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo đã và đang sử dụng VTOS, đồng thời đề xuất kế hoạch đồng bộ hóa tiêu chuẩn VTOS theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch