Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TỔNG HỢP BÁO CHÍ

Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội

 
(LV) - Sáng 27/12, tại Lào Cai đã diễn ra Hội thảo triển khai hoạt động của Dự án "Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” tại khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, UBND 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, Dự án ESRT, Tổ chức phát triển Hà Lan SNV cùng đại diện một số cơ sở đào tạo du lịch tại khu vực và các doanh nghiệp du lịch chủ chốt trên địa bàn.

Hội thảo nhằm mục đích phối hợp, trao đổi hoạt động của Dự án ESRT tại 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Lai Châu và Lào Cai) từ đó đưa ra các định hướng hợp tác để triển khai các hoạt động của Dự án ESRT nhằm hỗ trợ cho các tỉnh trong năm 2012.

 

Tại hội thảo, đại biểu các tỉnh miền núi Tây Bắc cho biết: Nguồn nhân lực du lịch của 8 tỉnh, từ các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước tới nhân lực của khối doanh nghiệp, còn thiếu và yếu về nghiệp vụ chuyên môn nên chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Nhân lực du lịch cộng đồng hầu như chưa qua đào tạo dẫn tới chất lượng dịch vụ chưa tốt. Các tỉnh cũng chưa xây dựng được các sản phẩm đặc thù của từng địa phương để trở thành thương hiệu cho chương trình hợp tác 8 tỉnh. Sự hiện diện của Dự án ESRT tại khu vực các tỉnh Tây Bắc là một cơ hội tốt để các tỉnh tận dụng được sự hỗ trợ của Dự án đối với việc quản lý điểm đến và phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng cơ chế phối hợp để hợp tác hiệu quả và đào tạo nguồn nhân lực.

 

Dự án ESRT đã đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của 8 tỉnh Tây Bắc dựa trên sáng kiến của Tổ chức phát triển Hà Lan SNV. Dự án coi đây là khu vực trọng điểm để triển khai các hoạt động của mình nhằm đạt được các kết quả đầu ra đã được xác định trong Kế hoạch hoạt động tổng thể.

 

Các hoạt động mà Dự án ESRT sẽ hỗ trợ cho 8 tỉnh Tây Bắc trong năm 2012 bao gồm: Thành lập Ban quản lý điểm đến du lịch khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng nhằm điều phối hoạt động du lịch mang tính chất liên vùng và xây dựng quy chế hợp tác giữa các tỉnh, do Lào Cai đóng vai trò nòng cốt; Phối hợp triển khai dự án phát triển du lịch bền vững, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa và bảo vệ môi trường tại 8 tỉnh; Hợp tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch; Hợp tác phát triển nhân lực du lịch địa phương, trước hết là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch cho cán bộ chịu trách nhiệm về hoạt động du lịch tại các huyện - thành phố trên địa bàn cũng như bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch cho chuyên viên phòng nghiệp vụ du lịch và phòng phát triển tài nguyên du lịch các tỉnh trong khu vực.


Hoài Namhttp://langvietonline.vn
Tin đưa ngày: 27/12/2011
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch