Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TỔNG HỢP BÁO CHÍ

Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2012

 
(VTR) Thực hiện Khung kế hoạch hành động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) giai đoạn 2010 - 2015; trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của chương trình hợp tác năm 2011, các tỉnh trong khu vực 8 tỉnh TBMR đã thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác trọng tâm trong năm 2012 nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các tỉnh trong khu vực đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phát triển sản phẩm, tăng cường quảng bá - xúc tiến và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Trong hợp phần Hợp tác xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch, các tỉnh trong khu vực đã thống nhất kiện toàn lại Ban Chỉ đạo du lịch Khu vực 8 tỉnh TBMR sau khi có sự thay đổi về nhân sự tại một số tỉnh thành viên để tiếp tục chỉ đạo và điều hành các hoạt động hợp tác trong thời gian tới; xây dựng Quy chế hợp tác giữa các tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm của các tỉnh thành viên đối với Chương trình hợp tác. Đặc biệt, để thể hiện quyết tâm chính trị của 8 tỉnh trong việc liên kết phát triển khu vực TBMR thành điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và  ngoài  nước, các tỉnh đã thống nhất tổ chức Hội nghị cấp cao với sự tham dự của các đại biểu khách mời Trung ương, khu vực và địa phương để tổng kết chương trình hợp tác năm 2012 và giai đoạn 2008 - 2012 đồng thời xây dựng, thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2013 và những năm tiếp theo.

Trong hợp phần Hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, các tỉnh sẽ tổ chức Vòng chung kết cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch đặc trưng khu vực TBMR để tìm ra những mẫu sản phẩm lưu niệm mới, đặc sắc, hấp dẫn, thể hiện được nét riêng và đặc trưng mang bản sắc dân tộc của khu vực và các phương; tổ chức Hội thi phát triển ẩm thực dân tộc phục vụ du khách nhằm khai thác văn hóa ẩm thực độc đáo của nhân dân các dân tộc Tây Bắc thành những món ẩm thực phục vụ khách du lịch; thi Ảnh đẹp du lịch Tây Bắc để khuyến khích các nhà nhiếp ảnh,  phóng viên và du khách yêu quý vùng đất Tây Bắc đóng góp những bức ảnh đẹp quảng bá hình ảnh du lịch khu  vực đồng thời tạo nguồn tự liệu ảnh phong phú cho những hoạt động quảng bá trong thời gian tới.

Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng cũng sẽ phối hợp với Dự án Nâng cao năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESRT) của Liên minh châu Âu tổ chức các hoạt động du lịch có trách nhiệm trên địa bàn như: xây dựng các mô hình điểm về du lịch có trách nhiệm; hình thành kế hoạch hợp tác giữa dự án ESRT với 8 tỉnh giai đoạn 2012 - 2015; nghiên cứu thành lập Hội đồng tư vấn du lịch và Ban Quản lý điểm đến đa thành phần cho 8 tỉnh TBMR…

Đối với hợp phần tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, các tỉnh đã đồng thuận thực hiện các hoạt động như: phối hợp với dự án ESRT hoàn thiện và đưa vào khai thác trang Web quảng bá du lịch chung của 8 tỉnh TBMR để quảng bá hình ảnh du lịch khu vực 8 tỉnh TBMR  tới đông đảo du khách trong và ngoài nước qua mạng Internet; xây dựng và phát hành ấn phẩm hướng dẫn du lịch 8 tỉnh TBMR; tổ chức Đoàn của 8 tỉnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 8 nhằm giới thiệu và quảng bá tài nguyên du lịch và sản phẩm du lịch mới của khu vực tới các doanh nghiệp du lịch và các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, mở rộng mạng lưới đối tác cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và dịch vụ trong khu vực; tổ chức chuyến tham quan tại Thái Lan để học tập kinh nghiệm tổ chức, quản lý và khai thác các giá trị nhân văn và tài nguyên thiên nhiên phục vụ du lịch qua đó chọn lọc và áp dụng tại khu vực.

Xuất phát từ thực tế nguồn nhân lực du lịch của các tỉnh trong khu vực còn thiếu và yếu, hợp phần phát triển nhân lực du lịch địa phương cũng được các tỉnh trong khu vực quan tâm thông qua việc cam kết phối hợp tổ chức các khóa đào tạo như: bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch cho các đối tượng là chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cán bộ trung tâm thông tin xúc tiến du lịch và cán bộ phục trách về du lịch của các huyện - thành phố trong khu vực; đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng cho các thôn bản du lịch, từng bước nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng; tổ chức đào tạo tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch theo tiêu chuẩn VTOS nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khối doanh nghiệp 8 tỉnh trong khu vực.

Với những hoạt động phong phú trên cả 4 lĩnh vực hợp tác: cơ chế chính sách, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực, kế hoạch hoạt động năm 2012 của Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR đã thể hiện quyết tâm của 8 tỉnh trong việc liên kết xây dựng khu vực Tây bắc mở rộng thành điểm đến du lịch thống nhất, độc đáo, hấp dẫn và có chất lượng trong tương lai.

Hoàng Vượnghttp://www.vtr.org.vn
Tin đưa ngày: 31/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch