Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TỔNG HỢP BÁO CHÍ

Dự án ESRT: Triển khai nhiều mặt hoạt động

 
(DL) - Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (Dự án ESRT) gồm 28 hoạt động chính, tập trung trong 3 hợp phần: hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế; nâng cao năng lực của các đối tác và quan hệ đối tác công - tư; duy trì bền vững hệ thống đào tạo nghề du lịch bao gồm hệ thống Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS). Trên cơ sở 3 hợp phần này, BQL Dự án ESRT đã và đang triển khai nhiều mặt hoạt động cụ thể.

Hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế

 

Phổ biến Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Du lịch trong năm 2012. Để triển khai nhiệm vụ này, Dự án ESRT đã hỗ trợ TCDL tổ chức Hội nghị phổ biến Chiến lược tại Quảng Ninh với sự tham dự của đông đảo các bộ, ban, ngành và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của các tỉnh, thành trong cả nước. Trong thời gian tới, Dự án ESRT sẽ tiếp tục hỗ trợ TCDL triển khai phổ biến Chiến lược tại nhiều địa phương trong cả nước.

 

Dự án ESRT đã hỗ trợ TCDL xây dựng Slogan mới của ngành Du lịch với tên gọi “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” (Timeless Charm) và Logo là hình bông sen nhiều sắc màu đang nở. Logo và Slogan mới được sử dụng cho chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015.

 

Cuối tháng 2/2012, Dự án ESRT đã tổ chức Hội thảo về thực hiện Luật Du lịch tại hai địa phương Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Mục tiêu của hội thảo nhằm trao đổi về tình hình triển khai Luật Du lịch và tổng hợp ý kiến hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực du lịch thời gian tới. Các cuộc Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật Du lịch, kiến nghị cần nhanh chóng bổ sung khung pháp lý có sự điều chỉnh trong quá trình quản lý các hoạt động du lịch... Tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao sự hỗ trợ của Dự án ESRT trong công tác hoàn thiện khung pháp lý về Du lịch thời gian tới và những kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng Luật Du lịch ở một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới do chuyên gia chuyên gia quốc tế của Dự án ESRT chia sẻ.

 

Nâng cao năng lực của các đối tác địa phương

 

Hội thảo triển khai hoạt động của Dự án ESRT với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã được tổ chức tại TP. Lào Cai vào cuối năm 2011 nhằm trao đổi, phối hợp và đề ra định hướng hợp tác, hỗ trợ cho 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng trong năm 2012. Tại Hội thảo đã thống nhất các hoạt động hỗ trợ cụ thể gồm: Thành lập BQL điểm đến du lịch khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng nhằm điều phối hoạt động du lịch mang tính chất liên vùng và xây dựng quy chế hợp tác giữa các tỉnh, do Lào Cai đóng vai trò nòng cốt; Phối hợp triển khai dự án phát triển du lịch bền vững, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa và bảo vệ môi trường tại 8 tỉnh; Hợp tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch; Phát triển nhân lực du lịch địa phương, tiếp tục hỗ trợ việc triển khai đào tạo kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn VTOS…

 

Duy trì bền vững hệ thống đào tạo nghề du lịch

 

Một trong những hợp phần của Dự án là duy trì bền vững hệ thống đào tạo nghề du lịch trên trên cơ sở thành công từ việc triển khai Dự án Phát triển nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam (Dự án EU) giai đoạn 2004 – 2010. Theo đó, Dự án ESRT sẽ tiếp tục phương pháp tiếp cận đào tạo nghề của Dự án EU và ứng dụng vào những lĩnh vực mới nhằm mở rộng các cơ hội việc làm cho người nghèo, phụ nữ và người dân tộc thiểu số. Tiếp sau Hội thảo Luật Du lịch, Hội thảo phát triển hệ thống VTOS được Dự án phối hợp với Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch Việt Nam (VTCB) tổ chức nhằm đánh giá thực trạng triển khai hệ thống VTOS tại địa phương. Thông tin tại Hội thảo cho biết hiện tại, hệ thống VTOS đã có 14 trung tâm thẩm định, 57 trung tâm đánh giá với 2.600 đào tạo viên của 644 đơn vị thông qua sự quản lý của VTCB. Trong thời gian tới, Dự án ESRT sẽ tiếp tục hỗ trợ VTCB phát triển thêm những tiêu chuẩn mới nằm trong hệ thống VTOS, đẩy mạnh việc áp dụng VTOS trong đào tạo tại các trường du lịch cũng như hướng đến các đối tượng khó khăn ở miền núi và các vùng chưa được tiếp cận với mục tiêu phát triển chất lượng nhân lực du lịch chuẩn hóa theo hướng có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

 

Bên cạnh những hoạt động nổi bật nêu trên, trong thời gian qua Dự án ESRT còn triển khai nhiều hoạt động khác như tổ chức Hội nghị các Nhà tài trợ cho Du lịch Việt Nam, Ký Biên bản Hợp tác với Dự án HITT, Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho VTCB, Tổ chức họp và thảo luận giữa Dự án Lux và các trường đào tạo nghề du lịch…Báo Du lịch
Tin đưa ngày: 03/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch